شرکت صدرا که در اواخر خاتمی سودآورترین شرکت دولتی بود احمدی نژاد به جای بدهی واگذار کرد به قرارگاه خاتم و بعد نیمه ورشکسته که شد فروختن .
الان کلی بدهی بانکی داره که بانکها رو مجبور کردن بدهی هاش و ببخشن. باقی بدهی هاش رو هم قراره دولت از جیب بده. این وسط خوش به حال قرارگاه شد ‎· Aliusha
اون مگه حالش بدم میشه؟ :)) / مطالبات بانک مگه دارایی شخصی کسیه که ببخشن؟ مطمئنی؟ به همین راحتیه؟ ‎· طغرل