پرسولیس و استقلال با این همه تماشاگر و هوادار در شرایط طبیعی بدون شک از موفقترین بنگاههای اقتصادی حداقل در سطح قاره بودن .
فوتبال صنعته حتا :) بازیکن های میلیون دلاری میسازه ‎- Mamad
صد در صد هست. این همه پولی که جابجا میشه یه چرخه اقتصادی خیلی وسیع ایجاد میکنه ‎- طغرل