امام جمعه‌ها یا شاید بطور اعم آخوندهای قدیم آخوند بودن ولی تو آخوندیتشون یه اصالت و ریشه‌ای داشتن ولی الان... .