با اینکه خود فرانسه کشور دوست داشتنی‌ای بنظر میاد ولی از ازمنه قدیم از فوتبالیساتش خوشم نیومده به جز زیدان .