بهنوش بختیاری تو ماه عسل گفته بود ترنس‌هارو بیارید امشبم تو دورهمی تلویحاً گفت که قبل ازدواج با شوهرش دوست بودن. خدا به دادش برسه .