طرف سر یه لیوان آب جوش گاز اشک آور کشیده بعد میره میشینه اون وسط هی میه مااا خیییییلی بااا حالیییییم .