یه سری چیزارو بشدت الکترونیکی کردن که همیشه سیستمش قطعه یه سری چیزام به شدت سنتیه که اونم همش لنگ میزنه. دیروز و امروز هردوتاشو تجربه کردم .