یارو شاید از مسلمونی فقط یه اسم داره ولی مطمئناً آسیب کارش به همه آدمای مشابهش میرسه. البته نه اینکه توطئه باشه بیشتر بدشانسیه .