لابد قراره جای این درختا یه پروژه نون و آبدار برای رفقا احداث بشه https://t.co/kTTbH7ZlrW .