احمدی نژاد قشنگ داشت میبردمون جایی که الان ونزوئلا رسیده. شایدم بدتر! https://t.co/dn0EprR7vm .