این تبلیغ ارنجو دیدم دور زمین یاد اپل افتادم نمیدونم چرا به ما میگفتن اسامی عام نمیتونه به عنوان برند انتخاب بشه .
هویج مثلن :)) ‎- Mamad
خیار شور ‎- طغرل