سوالی که پیش میاد اینه که مگه دسترسی رئیس جمهور به اطلاعات سازمان متبوع خودش ممنوعه؟؟! https://t.co/R2kfB3mKcB .