به نظرم تاکسیرانی نباید به این کمپین ملحق میشد. کلاً قضیه لوث شد https://t.co/1Hpc8o7eha .