دورهمی مثل خندوانه اومدن چشمشو درست کنن ایروشم کور کردن. البته دورهمی فک کنم از بالا دستوری گیری جیزی دادن .