ظاهراً تصمیم گرفته بودن حفاری رو تو عید ادامه بدن که اگه لوله گاز منفجر شد تلفاتش کمتر بشه! حالا نمیدونم شوخی بود یا جدی! .