بچه نیم وجبی تو فلوریدا با کروکدیل عکس میگیره اینجا پشه می‌بینه میگه ایران بو میده! .