هزینه دادرسی رو پارسال از دو درصد کردن سه درصد الان کردن سه و نیم. یا انقدر حالیشون نیست که درصد ربطی به تورم نداره با بیشرفن .