صدا و سیما کلاً درآمد خالص داره. هزینه نداره. بیسچار ساعت تبلیغات مزخرف پخش میکنند آخرش این میشه https://t.co/hz3OeJca5A .