حالا اینها که شرکتهای دولتی است.افتضاحترین وضعیت مال شرکتهای خصولتیه که سرمایه‌اش مال ملته ولی اسم خصوصی رو یدک میکشن و به جایی پاسخگو نیستن .