تو دادگاه یه نفر گوشیشو روشن تحویل داده بود اومدم رد شم دیدم داره زنگ میخوره روش بزرگ نوشته اشرف اپیلاسیون .