چنتا وکیل میلیارد میشناسم بی استثناء از وکلای خود قوه قضائیه‌ن. یعنی نهادی که قوه قضائیه ادعا داره برای مقابله با فساد درست کرده .