RT @euronews_pe: مارتین #شولتز، رئیس پارلمان #اروپا: نمی خواهیم #بریتانیا الگویی برای کشورهای دیگر شود. بریتانیا باید هزینه سنگین خروج را بپردازد. #Brexit .