یه نفر اینجاست اسم مستعارش عینا اسم کسیه که کلامو برداشت هروقت میبینمش نگران میشم نکنه اونم اسم مستعار بوده! .