بهترین خبر برای من میتونه عوض شدن رئیس قوه قضائیه باشه حالا نمیدونم درافتادن با بازرس بیت رهبری چنین اثری داره یا نه https://t.co/XpR2ZmHEk0 .