داشتم با خودم میگفتم الان این گرما کلافم کرده هفته دیگه تو اهواز چی میکشم بعد گفتم خود مردم اهواز چی میکشن .