امسال تو لیگ جهانی والیبال بجای ویدیوچک از یه تکنولوژی جدیدتر استفاده کردن که بی معطلی خودش میگه چی شد بعد به ایران ندادن بخاطر تحریم .