حالا من خودم از این پسره متنفرم ولی خداییش اگه فوتبالیست بودم برای همچین هوادارهایی تره هم خرد نمیکردم https://t.co/CbtX5qfu2t .