یه فیلم امریکایی بود هواپیمای مسافری به تصرف تروریستها دراومده بود پنتاگون تصمیم گرفت هواپیمارو بزنه. این بیناموسا به خودشونم رحم نمیکنن .