اینکه هواپیمای نظامی رو پشت مسافربری استتار کردن یا نه ربطی به جنایت بودن یا نبودن قضیه نداره تفاوتش اینه اگه واقعیت داشته باشه اونام شریکن .