آقا خداییش لفظ "آقامون" و "نورچشمون" و... چش بود که یه بعضیا از "همسر" و "همسرجان" و... استفاده میکنن؟ .