یارو مسئوله تو رادیو خیلی غلیظ اعلام کرد ورود خودروهایی مثل فَراری به مناطق آزاد ممنوعه .