وقتی اپراتورها خودشون اطلاعات مشترکینو میفروشن هک شدنشون خبر نگران کننده ای نیست! .