برای مجموعه‌های اقتصادی بزرگ مثلاً ده میلیارد تومن در سال پول خرده برای همین جایی که صاحبم نداره تا کنترل کنه همه تحریک میشن ناخنک بزنن .