تفاوت بابک زنجانی و خاوری و.. با امثال فاطمه حسینی اینه که بابک زنجانیها خودشون هم میدونن دزدن ولی اینا حق خودشون از سفره انقلاب میدونن .