ما خودمون بدختیم ولی هروقت بدبخت تر از خودمون می‌بینیم میگیم کاش میتونستم کمکی بهش بکنم بعد اینا دست میکنن تو سفره بقیه میگن سفره انقلابه .