حدود یک دهه پیش مسیح علی‌نژاد سعی کرد فیش حقوقی چنتا نماینده روفقط نگاه کنه سرویسش کردن الان دیگه خوشبختانه کسی دنبال منشترکننده فیشها نمیره .