ای لعنت بر این سیستم درمانی کاسبکار و بی مسئولیت خدا میدونه روزی چندنفر تو مملکت بر اثر ندونم کاری اینا تلف میشن یا به خاک سیاه میشینن .