RT @EmilyAmraee: امیرحسین رسائل به نقل از نزدیکاش نوشته: کیارستمی در اثر سکته مغزی متاثر از عفونت ریه‌ای که حاصل اشتباهات پزشکی ایران بود، درگذشت. .