کله پا کردن جنتا مدیر شیاد کار راحتیه ولی جراحی یه سیستم سرتا پا فاسد مثل سیستم درمانی یا قضایی محال .

2015-2016 Mokum.place