دستتون درد نکنه ولی جلوی این خانم حسینی رو هم بگیرید همه تلاشهارو خنثی نکنه https://t.co/LnIpw2GI6f .