سازمان نظام پزشکی بر خلاف اکثریت اتحادیه‌های صنفی تو ایران همیشه حقو به اعضاء خودش میده .