حالا که طرف یه فتوای غیرحرام داده بازم ملت دست میندازن .