تو برنامه دورهمی دوتا بازیگر(بهنوش بختیاری و الهام حمیدی) تلویحاً به داشتن دوس پسر اذعان کردن. ژوله هم بعداز تمسخر آخونده بازم میاد تلویزیون .