عجب توجیهی! در شرایط عادی این آدم الان باید خودش خلع لباس شده تو بازداشتگاه باشه ولی بلبل زبونی میکنه https://t.co/ooVohxFE85 .