زن متهم انگشتر فروخته داده وکیل برای کاری که مشخص بوده از پیش نمیره من که سمت شاکی بودم سعی کردم یه تخفیف بگیرم ولی اون آسمونریسمون بافت .

2015-2016 Mokum.place