یه خانم همسفر آبادان بود خلی خوشتیپ و خوش فیافه ولی چیزی که توجه منو جلب کرد دمپایی لا انگشتیش بود! .