قائم مقام معاون "انتظامی" سازمان نظام پزشکی اینو گفته. از الان چسبونده به جریان سازی رسانه‌های خارجی. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل .