یه سری مشاغل خاص هستن که اولش با سوگند شروع میشن. تو ایران دقیقاً همینا بیشتر از بقیه دنبال سرکیسه کردن ملتن .