جدی به خاطر اینکه یه نفر تو لیست سی نفره تو زرد از آب دراومده یه عده میخوان دیگه رای ندن؟ تازه همون یه نفرم نباشه جاشو به حداد عادل میده ها .
مردم چشمشون نوک پاشون رو می بینه فقط ‎· Myri∂m