باید یه سامانه‌ای چیزی درست بشه مردم پزشکهای کاربلد و سالمی که میشناسن بهم دیگه معرفی کننن .